تولید بازی های تحت وب برای اپلیکیشن شهرمن

همکاری سامرند گیمز با اپلیکیشن شهرمن

نمایشگاه الکامپ 2020 مشهد، فرصت های خوبی رو برای سامرند رقم زد، یکی از این فرصت ها همکاری سامرند گیمز با شهرداری مشهد با هدف تولید و توسعه بازی های تحت وب برای اپلیکیشن شهرمن بود. این اپلیکیشن در زمینه ارائه خدمات شهری به شهروندان فعالیت می کند و استودیو سامرند در نظر دارد تا در راستا توسعه فرهنگ شهری و آموزش به سبک گیمفیکیشن، مجموعه ای از بازی های تحت وب را برای اتصال به اپلیکیشن شهرمن تولید کند.

این همکاری که در قالب تفاهم نامه ای مابین مرکز نوآوری های شهری شهرداری مشهد و شتابدهنده فردوسی (حامی استودیو سامرند) در نمایشگاه الکامپ مشهد با حضور اعضای استودیو سامرند منعقد گردید چشم انداز روشنی از آینده توسعه بازی های تحت وب جهت استفاده بر روی اپلیکشن های موبایل و رونق و توسعه این بازی ها را نوید می دهد.