تولید بازی های تحت وب برای اپلیکیشن شهرمن

همکاری سامرند گیمز با اپلیکیشن شهرمن

نمایشگاه الکامپ 2020 مشهد، فرصت های خوبی رو برای سامرند رقم زد، یکی از این فرصت ها همکاری سامرند گیمز با شهرداری مشهد با هدف تولید و توسعه بازی های تحت وب برای اپلیکیشن شهرمن بود. این اپلیکیشن در زمینه ارائه خدمات شهری به شهروندان فعالیت می کند و استودیو سامرند در نظر دارد تا […]