همکاری سامرند با پلتفرم وَقتِ بازی

همکاری وقت بازی و استودیو سامرند

پلتفرم وقت بازی برگزار کننده انواع رویداد های سرگرمی و تفریحی در شهر های مختلف کشور و همچنین ارائه دهنده انواع بازی های رومیزی و دیجیتالی از این پس طی توافق صورت گرفته، با استودیو سامرند همکاری می کند.