بروزرسانی های فصل بهار قند و نبات

بروزرسانی بازی قند و نبات

فصل بهار هم تمام شد و قند و نبات کم کم به یک سالگی خودش نزدیک میشه. عنوانی که طرح ساخت اون در اردیبهشت 1398 با عطر و بوی بهاری شروع به ساخت شد، اولین بهار خودش رو پشت سر گذاشت. فصلی که پز از شاعران کهن ایران زمین بود.