انتشار بازی قند و نبات در “چارخونه”

انتشار قند و نبات در چارخونه

بازی قند و نبات اولین عنوان استودیو سامرند، با انتشار بیش از 6 ماه در کافه بازار توانست مخاطبان خاصی را با توجه به ماهیت محتوای این بازی به سمت خود هدایت کند.